Wyrok TK w sprawie Konwencji Praw Człowieka jest błędny i nie wywiera...

Wyrok TK w sprawie Konwencji Praw Człowieka jest błędny i nie wywiera...

Czyli państwa w państwie ciąg dalszy XD

 •  

  pokaż komentarz

  Można się jednak spodziewać, że rząd odmówi wykonania wyroku w sprawie Xero Flor i ewentualnych innych podobnych orzeczeń wydawanych przez ETPC w przyszłości, a niestety na poziomie Rady Europy brakuje skutecznych mechanizmów egzekwowania obowiązku wykonywania przez państwa wyroków ETPC.
  Uściślijmy, że jakiś mechanizm egzekwowania wyroków jednak istnieje, tj. zawieszenie w prawach członka i wydalenie z Rady Europy. Zawieszenie było już praktykowane np. wobec Rosji, a Grecję chcieli usunąć w 1969 r., tylko że Grecja sama wystąpiła, nie czekając na rozstrzygnięcia.

  •  

   pokaż komentarz

   @Mr_Hand_of_Fate: myślisz, że PiSpolska też do tego dąży co Grecja?

  •  

   pokaż komentarz

   @CipakKrulRzycia: Nie, nie sądzę, by ci kryminaliści dążyli świadomie do utraty członkostwa w Radzie Europy; kryzys wizerunkowy byłby olbrzymi, a przełożyłoby się to dramatycznie na gospodarkę - mało kto chciałby inwestować w kraju systemowo ignorującym zobowiązania międzynarodowe, w którym nie istnieją jakiekolwiek mechanizmy zewnętrzne kontroli poczynań władzy. Sądzę, że dobrowolnie nie pójdą na scenariusz, w którym Polska stanie się dosłownie drugą Białorusią.
   Bardziej bym się spodziewał tego, że to Rada Europy zastosuje określone sankcje, których wachlarz jest jednak spory - począwszy na wszczęciu procedury kontrolnej, skończywszy na pozbawieniu części praw członkowskich (np. prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym), zawieszeniu we wszystkich prawach lub wydaleniu z RE.
   Ostatni scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, bo przyjmuje się, że RE nie ma przecież mechanizmów kontrolnych wobec państw niebędących członkami, a podstawowym celem tej organizacji jest ochrona praw człowieka. Na procedurę wykluczenia patrzy się zatem ostrożnie, by nie pogarszać sytuacji obywateli kraju łamiącego EKPC, ale kto wie...?

  •  

   pokaż komentarz

   kryzys wizerunkowy byłby olbrzymi, a przełożyłoby się to dramatycznie na gospodarkę

   @Mr_Hand_of_Fate: Ich wizja jest warta poświęcenia gospodarki ¯\_(ツ)_/¯

  •  

   pokaż komentarz

   @NoOne3: Ale tylko dopóki można jeszcze rozdawać pieniądze i kupować głosy.

 •  

  pokaż komentarz

  TK - Trybunał Karakana - orzeka o zgodności prawa z wolą prezesa.