Bydgoszcz. Składowisko śmiertelnie groźnych odpadów

Bydgoszcz. Składowisko śmiertelnie groźnych odpadów

Od dłuższego czasu odpady ze składowisk Zielona na terenie dawnego Zachemu w Bydgoszczy nie są pilnowane.W pobliskich płotach są dziury, nie ma już nawet tablic ostrzegawczych.