Biomed: prace nad lekiem na COVID zakończone na etapie wyników analizy...

Biomed: prace nad lekiem na COVID zakończone na etapie wyników analizy...

"Wyniki analizy danych pierwszych 100 pacjentów, włączonych do badania, wskazują, że dodanie wytworzonej z osocza swoistej Immunoglobuliny anty-SARS-CoV2 do standardowej terapii nie ma statystycznie istotnego wpływu na określone w protokole badania punkty końcowe" - dodano.