Harvard University - Zero przypadków reinfekcji wśród osób, które przeszły C-19

@Deitom wykop.pl #nauka #covid19

Zero przypadków reinfekcji wśród osób, które przeszły COVID-19 w badaniu Harvard University. Próbka 4615 osób. Okres badania grudzień 2020 - wrzesień 2021. Wśród 423 osób w badaniu, które przeszły C-19 u żadnej nie doszło do reinfekcji: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.15.21265753v1