EUropejska vs skandynawska konfiguracja ciągnika siodłowego co daje +1m długości

@Ksebki youtube.com #transport #1959

Oba zestawy obciążono do 50 ton masy rzeczywistej i w obu osiągnięto taki sam nacisk na przednią oś, odpowiednio ustawiając w tym celu siodło. Następnie obie ciężarówki rozpędzono do 25 km/h i spróbowano wykonać ostry skręt w prawo na śliskim ośnieżonym placu.