JAK CHURCHILL ZAMORDOWAŁ SIKORSKIEGO

Grupa na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/2585333461505336/?ref=bookmarks Instagram: https://www.instagram.com/swiatowahistoria/ Zagraj online i wspieraj Nas: World of Tanks: http://tiny.pl/g44q6 Heavy Metal Machines: http://tiny.pl/g2l5c World of Warships:...

 •  

  pokaż komentarz

  Rokowania prowadzone z ZSRR spowodowały skonsolidowanie się opozycji wobec poczynań Władysława Sikorskiego. Przewodził jej generał Kazimierz Sosnkowski, minister bez teki w rządzie na uchodźstwie. Burzliwy przebieg miały dwa posiedzenia Rady Narodowej – 15 i 21 lipca, podczas których z ostrą krytyką wobec Sikorskiego wystąpił minister spraw zagranicznych August Zaleski. 25 lipca rząd opuściło trzech jego dotychczasowych członków: Zaleski, Sosnkowski i Marian Seyda (minister sprawiedliwości). Grupa ta była zdania, iż z podpisaniem ewentualnego układu ze Stalinem należy się wstrzymać do czasu, aż sytuacja militarna ZSRR w wojnie z Niemcami będzie na tyle zła, że ZSRR będzie zmuszony do ustępstw. Podobnego zdania był prezydent Raczkiewicz, który 29 lipca odmówił premierowi udzielenia pełnomocnictw niezbędnych dla zawarcia układu. Generał Sikorski był jednak zdania, że wszelka zwłoka wpłynie niekorzystnie na międzynarodową pozycję rządu polskiego. Ponadto sądził, że nie można pozwolić na dłuższe niż to konieczne pozostawanie ludności polskiej pod sowiecką jurysdykcją. Z tego względu zdecydował się na zawarcie porozumienia na własną odpowiedzialność, bez prezydenckich pełnomocnictw[40].

  Sami Polacy potrafią siebie wykończyć. Była szansa w 41 roku coś zapisać w oficjalnych dokumentach, ale cóż lepiej było czekać.

 •  

  pokaż komentarz

  inaczej-sikorski i cała sanacja pozbawiły Polski zdolności obronnych

 •  

  pokaż komentarz

  Światowa historia? Zakop. Nie ma żadnego dowodu (serio, żadnego) że to Churchil kazał pozbyć się Sikorskiego. Już lepszy interes w tym mieli Polacy.