Stado lwów walczących o część bawoła

Podczas gdy bawół po prostu wstaje i odchodzi od niechcenia.