Szpital: nie znamy postulatów prac. SOR. Pracownicy: przecież rozmawiamy od roku

Szpital: nie znamy postulatów prac. SOR. Pracownicy: przecież rozmawiamy od roku

– Ostatnie rozmowy, jak też wymiana korespondencji, miały miejsce w październiku 2021 roku. Pracodawcy zgłaszane były oczekiwania poszczególnych grup zawodowych, zarówno w formie pisemnej, jak też w trakcie rozmów bezpośrednich. Wszystko zamierzało już do ich uwzględnienia przez pracodawcę...