Od1750 średnia oczekiwana długość życia wzrosła ponad 2,3 razy

@Ksebki youtube.com #statystyka #1959

Kiedyś Skandynawia dziś Azja na czele.