Administracja uznała nagle, że zwoływanie do znalezisk to manipulowanie głosami

Administracja uznała nagle, że zwoływanie do znalezisk to manipulowanie głosami

@t...............a wykop.pl #wykop #moderacjacontent #moderacja

Więc, kiedy Neuropa zacznie dostawać bany za swój spam?