Leśnicy i myśliwi w Hajnówce (na Podlasiu) przekazali żołnierzom ambony.

Leśnicy i myśliwi w Hajnówce (na Podlasiu) przekazali żołnierzom ambony.

Mundurowi wykorzystują ambony do prowadzenia obserwacji pasa nadgranicznego