Kolejne wyczyny polskich studentów

Pokaz umiejętności bionicznej ręki wykonanej przez polskich studentów.