Podsumowanie loterii "Narodowego Programu Szczepień"

Najstarsza zapisana osoba urodziła się w 1913 roku. Łącznie zapisało się 31 stulatków. Z kolei najwięcej zarejestrowanych liczyło między 40 a 49 lat. Ponad 52 proc. wszystkich biorących udział w loterii to kobiety.