Nowoczesna aplikacja z użyciem biblioteki Lit

Nowoczesna aplikacja z użyciem biblioteki Lit

Lit to prosta biblioteka do tworzenia szybkich i lekkich web komponentów z wykorzystaniem natywnych rozwiązań. Rdzeniem Lit jest klasa rozszerzająca HTMLElement, która dostarcza elementom reaktywność i deklaratywny system szablonów, który jest mały, szybki i ekspresywny.