Lancet: Znaczenie epidemiologiczne populacji zaszczepionej na COVID-19 wzrasta

Lancet: Znaczenie epidemiologiczne populacji zaszczepionej na COVID-19 wzrasta

"Wielu decydentów zakłada, że zaszczepione można wykluczyć jako źródło transmisji. Wydaje się rażącym zaniedbaniem ignorowanie zaszczepionej populacji jako możliwego i istotnego źródła transmisji przy podejmowaniu decyzji o środkach kontroli zdrowia publicznego" - "The Lancet".