Powołano spółkę, która odbuduje Pałac Saski w Warszawie.

Powołano spółkę, która odbuduje Pałac Saski w Warszawie.

Wicepremier Piotr Gliński podpisał akt założycielski spółki Pałac Saski. Spółka została powołana w celu przygotowania i realizacji inwestycji w zakre