Kolejni migranci próbowali przedostać się z Białorusi do Polski.

Kolejni migranci próbowali przedostać się z Białorusi do Polski.

"Ostatniej nocy straż graniczna odnotowała mniejszą liczbę prób siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, a grupy migrantów nie były tak agresywne, jak ostatnio. Nie można jednak mówić o spokoju" – oceniła rzecznik straży granicznej por. Anna Michalska.