Trzaskowski w Kongr.USA:Polska jest dziś polem walki między wolnością a autoryt.

Trzaskowski w Kongr.USA:Polska jest dziś polem walki między wolnością a autoryt.

- Polska nie została jeszcze przekształcona w niedemokratyczny reżim. Ale nie z braku prób ze strony konserwatywnego rządu, lecz dzięki odporności jej obywateli, sile partii opozycji parlamentarnej oraz odwadze i dynamizmowi naszego społeczeństwa obywatelskiego - mówił Rafał Trzaskowski...