Najbardziej wartościowe nowości w platformie programistycznej .NET 6.

Najbardziej wartościowe nowości w platformie programistycznej .NET 6.

Zmiany wprowadzone w platformie .NET 6 są kontynuacją obranego przez Microsoft wcześniej kierunku. Poza poprawą diagnostyki i integracji z chmurą, najnowsze SDK wprowadza szereg zmian poprawiających wydajność poszczególnych elementów środowiska .NET. Platforma ma być szybsza i bardziej stabilna.