Niedola Polaków na Kresach ze wsi Magdalenówka

Film z Magdalenówki na Ukrainie ukazujący niedole żyjących tam Polaków, w szczególnie w trudnej sytuacji są osoby w podeszłym wieku.