Muzeum w Koszalinie organizuje zajęcia wyłącznie dla zaszczepionych.

Muzeum w Koszalinie organizuje zajęcia wyłącznie dla zaszczepionych.

Muzeum w Koszalinie organizuje zajęcia warsztatowe oraz udostępnia muzealne sale wystawowe wyłącznie osobom zaszczepionym. Skargę na takie działania muzeum można składać do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Prezydenta Miasta Koszalina.