Pies kradnie miejsce swojemu przyjacielowi

Pies ma technikę kradzieży miejsca na kanapie swojemu przyjacielowi. Chwyta pyskiem zabawkę i rzuca nią, aby zwabić swojego przyjaciela i zająć jego miejsce. Sprytny chłopak!