Religia w szkole. Ławki pustoszeją

Religia w szkole. Ławki pustoszeją

@adriansi wiadomosci.wp.pl #polska #religia #szkola

Zaledwie 32,8 proc. licealistów i 26,7 uczniów techników nadal chodzi na religię.