Trudności w zbilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego - 6.12.2021

Trudności w zbilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego - 6.12.2021

Skala niedoboru rezerw mocy jest istotna i przekracza w niektórych godzinach 1000 MW. Ryzyko dalszego pogorszenia się bilansu ze względu na dużą liczbę uruchamianych po weekendowym postoju jednostek wytwórczych jest również istotne.