Nur für Deutsche (pol. „Tylko dla Niemców”)

Nur für Deutsche (pol. „Tylko dla Niemców”)

Nur für Deutsche (pol. „Tylko dla Niemców”) – napis umieszczany podczas II wojny światowej w okupowanych przez III Rzeszę państwach na środkach transportu, budynkach i w miejscach użyteczności publicznej, takich jak: parki, kawiarnie, kina, teatry, etc. przeznaczonych wyłącznie dla Niemców.