Wojna za naszą wschodnią granicą toczy się również w sieci. Atak Rosji na Ukrainę wywołał lawinę artykułów, informacji i komentarzy. Nie wszystkie doniesienia są jednak prawdziwe, część z nich ma za zadanie wywołać chaos i niepewność. Nie pozwólmy na to.
Starajmy się wspólnie o wysoki poziom społecznej weryfikacji treści na naszym portalu. Sprawdzajmy i weryfikujmy informacje w rzetelnych oraz oficjalnych źródłach. Wszelkie próby rozpowszechniania informacji nieprawdziwych raportujmy moderacji.
Putin: NATO podejmuje niebezpieczne próby podboju terytorium Ukrainy!

Putin: NATO podejmuje niebezpieczne próby podboju terytorium Ukrainy!

Dlatego Rosja jest poważnie zainteresowana uzyskaniem wiarygodnych, prawnie ustalonych gwarancji, które wykluczają ekspansję NATO na wschód i rozmieszczenie ofensywnych systemów broni uderzeniowej w państwach sąsiadujących z Rosją.

 •  

  pokaż komentarz

  bujaj sie Putin sam trzymasz "ofensywne systemy broni uderzeniowej" w Kaliningradzie

 •  

  pokaż komentarz

  całość komunikatu przetłumaczona na polski

  W szczególności rozmawiali o realizacji wyników szczytu rosyjsko-amerykańskiego, który odbył się w Genewie w czerwcu 2021 roku. Zwrócono uwagę na wagę konsekwentnej realizacji osiągniętych na najwyższym szczeblu porozumień oraz zachowanie „ducha Genewy” przy rozpatrywaniu kwestii stosunków dwustronnych i innych problemów pojawiających się między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

  W tym kontekście prezydenci przypomnieli sojusz obu krajów podczas II wojny światowej. Podkreślali, że poniesionych wówczas wyrzeczeń nie należy zapominać, a sam sojusz powinien służyć jako przykład do budowania kontaktów i wspólnej pracy w dzisiejszych realiach.

  Dominujące miejsce w rozmowie zajęły problemy związane z wewnętrznym kryzysem ukraińskim oraz brakiem postępów w realizacji porozumień mińskich z 2015 roku, które są niekwestionowaną podstawą pokojowego rozwiązania. Prezydent Rosji na konkretnych przykładach zilustrował niszczycielską linię Kijowa, zmierzającą do całkowitego demontażu porozumień mińskich i porozumień zawartych w „formacie normandzkim”, wyraził poważne zaniepokojenie prowokacyjnymi działaniami Kijowa przeciwko Donbasowi.

  Ze swojej strony Joseph Biden podkreślił rzekomo „groźny” charakter ruchów wojsk rosyjskich w pobliżu granic Ukrainy i przedstawił sankcje, które Stany Zjednoczone i ich sojusznicy byliby gotowi zastosować w przypadku dalszej eskalacji sytuacji .

  W odpowiedzi Władimir Putin podkreślił, że nie należy przerzucać odpowiedzialności na barki Rosji, gdyż to NATO podejmuje niebezpieczne próby podboju terytorium Ukrainy i buduje swój potencjał militarny u naszych granic. Dlatego Rosja jest poważnie zainteresowana uzyskaniem wiarygodnych, prawnie ustalonych gwarancji, które wykluczają ekspansję NATO na wschód i rozmieszczenie ofensywnych systemów broni uderzeniowej w państwach sąsiadujących z Rosją.

  Przywódcy zgodzili się poinstruować swoich przedstawicieli o zaangażowanie się w merytoryczne konsultacje w tych drażliwych kwestiach.

  Wymieniając poglądy na temat bezpieczeństwa informacji, obie strony podkreślały znaczenie aktywnego i toczącego się dialogu na ten temat. Wyrazili gotowość do kontynuowania praktycznej współpracy w karno-procesowych i operacyjno-technicznych obszarach zwalczania cyberprzestępczości.

  Rozważono stan rzeczy wokół Wspólnego kompleksowego planu działania w sprawie irańskiego programu jądrowego. Prezydent Rosji zwrócił uwagę na znaczenie jej pełnego wdrożenia we wstępnie uzgodnionych ramach. Liderzy wyrazili nadzieję, że wznowione pod koniec listopada w Wiedniu negocjacje w tej sprawie odbędą się w konstruktywnym duchu i pozwolą na podjęcie decyzji akceptowalnych dla wszystkich uczestników.

  Omówiono kwestie dwustronne. Stwierdzono, że współpraca jest nadal niezadowalająca. Przejawia się to w szczególności w trudnościach, jakich doświadczają w swojej pracy „okrojone” placówki dyplomatyczne obu krajów. Władimir Putin podkreślił, że wszystko to jest konsekwencją linii władz amerykańskich, które pięć lat temu zaczęły praktykować na dużą skalę restrykcje, zakazy i masowe wydalenia rosyjskich dyplomatów, na co zmuszeni jesteśmy reagować w lustrzany sposób . Strona rosyjska zaproponowała zniesienie wszystkich nagromadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu misji dyplomatycznych, co mogłoby służyć także normalizacji innych aspektów stosunków dwustronnych.

  Prezydenci wyrazili opinię, że Rosja i Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę ich szczególną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności, będą kontynuować dialog i niezbędne kontakty.

  Ogólnie rozmowa była szczera i rzeczowa.

 •  

  pokaż komentarz

  To nawiązanie do 2ws jest nawet na czasie.

  Stary niedołężny piernik w białym domu biden jak Roosevelt kiedyś, i chytra ruska sabaka na Kremlu - stalin-putin.

  Można ogrywać dziadka jak się chce.