Liczba zgonów z powodu COVID-19 w przeliczeniu na milion mieszkańców

Liczba zgonów z powodu COVID-19 w przeliczeniu na milion mieszkańców

Jaka jest faktyczna liczba zgonów z powodu COVID-19 w przeliczeiu na milion mieszkańców? Pokazuje to interaktywny wykres stworzony przez Our