Wojna dwóch Scypionów. Działania wojenne w Hiszpanii w latach 218-211 p.n.e.

Wojna dwóch Scypionów. Działania wojenne w Hiszpanii w latach 218-211 p.n.e.

Marsz Hannibala na Italię w roku 218 p.n.e zaskoczył Rzymian. Aby zapobiec ewentualnemu wsparciu jego wojsk dodatkowymi siłami i zaopatrzeniem wysłano do Hiszpanii wojska rzymskie, którymi dowodzili przedstawiciele rodu Scipio. Rywalizacja na półwyspie miała decydujące znaczenie dla przebiegu wojny.