Rząd raportuje w Międzynarod. Funduszu Walutowym, że wyszczepi CAŁĄ Polskę

Rząd raportuje w Międzynarod. Funduszu Walutowym, że wyszczepi CAŁĄ Polskę

Wiecie, że rząd raportuje w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, że wyszczepi do końca 2022 cała populację Polski. Całą. To jest oficjalna informacja podana na stronie MFW. https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#P

1 2 3 4 5 6 7 ... 19 20 następna