W przyszłym roku zapłacimy wyższy podatek od nieruchomości.

W przyszłym roku zapłacimy wyższy podatek od nieruchomości.

Od 1 stycznia przyszłego roku zapłacimy wyższy podatek od nieruchomości. Jego stawki ustalają rady gminy, jednak nie mogą one przekroczyć maksimum ustalonego w stosownym obwieszczeniu Ministra Finansów.