Wszystkie przypadki Omikrona w UE i EOG bezobjawowe lub łagodne

Wszystkie przypadki Omikrona w UE i EOG bezobjawowe lub łagodne

Kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdziły już 337 przypadki Omikrona. Wszystkie przypadki, do których jest informacja o przebiegu choroby, są łagodne lub bezobjawowe. ECDC ostrzega, by nie wyciągać jeszcze daleko idących wniosków, ponieważ próba jest wciąż mała.