Okno Overtona - czyli jak nami manipulują. Droga od społecznego sprzeciwu po...

... pełną legalizację. Okno Overtona – idea opisująca, jak zmienić postrzeganie przez społeczeństwo kwestii, które są społecznie nieakceptowane. Przesuwanie okna Overtona w dół bez wątpienia ma obecnie miejsce odnośnie wielu kwestii.