Ci sami ludzie, którzy zmuszali do komunizmu teraz zmuszają do szczepień!

Dobromir Sośnierz - Wystąpienie w Sejmie z 08.12.2021