Państwo da miliony klubom piłkarskim. Zaćmienie umysłów w Ministerstwie Sportu

Państwo da miliony klubom piłkarskim. Zaćmienie umysłów w Ministerstwie Sportu

@LeMan11 obserwatorgospodarczy.pl #polska #sport #bekazpisu

Rząd chce wspierać sport w Polsce, dlatego na piłkę w sezonach 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 będzie przeznaczone 300 mln zł! Pieniądze, które zostaną przepalone i wydane na starych Słowaków...