Polskie Radio w 2021r: Jedynka i Trójka odnotowały historycznie najniższe wyniki

Polskie Radio w 2021r: Jedynka i Trójka odnotowały historycznie najniższe wyniki

@dr00 kultura.gazeta.pl #polska #radio #trojka #bekazpisu #media

Choć w minionym roku każdego dnia radia słuchało ponad 20 mln ludzi, to w 2021 roku zmalał średni zasięg tego medium. Jest o 1,7 punktu procentowego mniejszy niż w 2020 roku. Najwięcej słuchaczy straciło Polskie Radio: Jedynka i Trójka odnotowały historycznie najniższe wyniki.