Legia zanotowała 35 mln zł straty w zeszłym sezonie.

Legia zanotowała 35 mln zł straty w zeszłym sezonie.

Mają rozmach. "Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legii Warszawa, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe klubu za okres 1 lipca 2020 - 30 czerwca 2021 roku. Zajrzeliśmy do dokumentów, z których wynika, że Wojskowi zanotowali w tym czasie stratę na poziomie blisko 35 mln zł."