IKEA chce pomóc uchodźcom. Jest tylko jeden, ważny warunek

IKEA chce pomóc uchodźcom. Jest tylko jeden, ważny warunek

Uchodźcy muszą znać język polski co najmniej w stopniu komunikatywnym.