Czekają nas lata niskiego wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji

Czekają nas lata niskiego wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji

Kandydatka do RPP, Joanna Tyrowicz podała, że greenflacja związana z transformacją energetyczną jest argumentem za podwyższeniem celów inflacyjnych banków centralnych. A błędy w polityce gospodarczej, które skutkują niską stopą inwestycji, doprowadzą do wyhamowania wzrostu PKB do 1,5–2% rocznie