Marek Belka brutalnie wyjaśnia błąd ministra/magistra 0

Marek Belka brutalnie wyjaśnia błąd ministra/magistra 0

"Pan magister pomylił UE z Radą Europy. Zniesienie kary śmierci jest warunkiem członkostwa w tej drugiej. Magister mógłby się również zapoznać z Protokołem 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Mecenasie Giertych… szczęście, że go pan nie zatrudnił."