Boi on igra z ogniem

Kochanie uśmiechnij się, zrobię ci zdjęcie