Jak zachować się podczas interwencji policji

Jak zachować się podczas interwencji policji

Treść zamieszczonego materiału ma formę poradnika jak zachować się podczas interwencji policjanta w związku z brakiem maseczki w sklepie lub innym miejscu.

 •  
  IroL via iOS

  +152

  pokaż komentarz

  No dobra ale przydałaby się wersja hardcore.
  Tak żeby w pięty poszło policjantowi i przemyślał swoje nielegalne działania.

 •  

  pokaż komentarz

  Tutaj najważniejszy punkt:

  Podczas kontroli policji zawsze zachowaj spokój i nie doprowadź do sytuacji, w której dasz podstawę policjantowi do zatrzymania.

  Nie dajcie się sprowokować. Możecie powiedzieć policjantowi co myślicie o całej sprawie, nawet w dosadnych słowach, ale musicie postępować zgodnie z przepisami.

  Mandatu nie przyjmować.

  •  

   pokaż komentarz

   @dendrofag: I jeszcze jedna istotna ogólna zasada, cytuję.
   "Warto w tym miejscu przypomnieć, iż stan epidemii nie upoważnia żadnego urzędnika ani rządu do pogwałcenia prawa powszechnie obowiązującego. Może ono zostać zawieszone jedynie podczas ogłoszenia stanu wyjątkowego. Działanie takie jest najzwyklejszym przekroczeniem uprawnień. W przypadku stwierdzenia przez Sąd nieważności wydanej decyzji przez urzędnika PPIS osoba, która ją wydała, ponosi indywidualną odpowiedzialnością finansową za niesprawiedliwe i niezgodne z prawem działanie wynikającą z Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. 2016.0.1169)"

  •  

   pokaż komentarz

   @janusz_z_czarnolasu: chyba tylko 2 razy w życiu słyszałem, żeby jakiś sąd taki wyrok wydał ale to było grubo przed tzw "pandemią" - mimo wszystko jak ktoś czuje się na siłach, ma dużo czasu i chęci no i pieniędzy i gotowy jest na rzucanie kłód pod nogi na każdym kroku to czemu nie ¯\_(ツ)_/¯

  •  

   pokaż komentarz

   @janusz_z_czarnolasu: wspomniani urzędnicy PPIS już dawno nie gnębią ludzi, no może jeszcze przedsiębiorców. Rozumiem że zgodnie z tym przedsiębiorcy mogą dochodzić odszkodowan zgodnie z nieslusznie nalozynymi karami przez sanepid? Pytanie czy tak samo jest z urzędnikami zwanymi policjantami

  •  

   pokaż komentarz

   @dendrofag: milicja może postawić zarzuty z Art. 116 par 1 lub 1a kw
   Warto je przeczytać wcześniej:
   Art. 116. [Nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów]
   § 1.
   Kto, wiedząc o tym, że:

   1)
   jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,
   2)
   styka się z chorym na chorobę określoną w pkt 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
   3)
   jest nosicielem choroby określonej w pkt 1 lub podejrzanym o nosicielstwo
   - nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, podlega karze grzywny albo karze nagany.
   § 1a.
   Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

  •  

   pokaż komentarz

   Podczas kontroli policji zawsze zachowaj spokój i nie doprowadź do sytuacji, w której dasz podstawę policjantowi do zatrzymania.

   .

   źródło: 1212123123123.png

  •  

   pokaż komentarz

   @dendrofag: lista chorób zakaźnych, poz 57
   57) zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS
   https://www.gov.pl/attachment/1fac820c-8e13-43b0-9f94-838e3c117d91

  •  

   pokaż komentarz

   @janusz_z_czarnolasu: nie jest przypadkiem tak, że stan epidemii już wygasł?

  •  

   pokaż komentarz

   @onepropos:
   Covid nie jest choroba zakaźna, i cała psia i pisowa narracja idzie się walić.

  •  

   pokaż komentarz

   Covid nie jest choroba zakaźna

   @lado_lado: dlatego wkleiłem link do wykazu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   lub inną chorobę zakaźną

   @onepropos: Do tej pory na oficjalnej stronie gov.pl, (https://www.gov.pl/web/gis/choroby-zakazne2) nie ma koronowirusa sars-cov2 jako chorobę zakaźną. Więc sam ten artykuł nie może mieć miejsca zastosowania.
   Samo to świadczy o braku podstaw do użycia tego artykułu. Samo przez się jest to już łamaniem prawa przez funkcjonariuszy
   .

  •  

   pokaż komentarz

   @Gozd: masz jeszcze Art. 116 par 1a który mówi o
   Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
   "przepisach" oznacza przepisy ustanowione w drodze ustawy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @onepropos: To jest Sars Cov 1 to nie sars cov 2, więc nie siej dezinformacji. D

  •  

   pokaż komentarz

   więc nie siej dezinformacji. D

   @Rookie34: polegającej na?

  •  

   pokaż komentarz

   zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

   @onepropos: Covid-19 nie jest uznany jako choroba zakaźna. od dwóch lat nie został wpisany. Chyba, że gdzie indziej jest jakaś dodatkowa lista. Wykaz takich chorób powinien być ogólnodostępny, aby każdy mógł wiedzieć.
   Jeżeli nie jest covid uznany za taką chorobę to nie można w żaden sposób stosować artykułu 116, bo on odnosi sie do chorób zakaźnych a nie wszystkich.

  •  

   pokaż komentarz

   @Gozd: zgadzam się ale jeszcze raz powtórzę:
   "milicja może postawić zarzuty z Art. 116 par 1 lub 1a kw"
   ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @onepropos: dwa różne wirusy, dwie różne choroby. SARS wywoływane jest przez innego wirusa

  •  

   pokaż komentarz

   To jest Sars Cov 1 to nie sars cov 2, więc nie siej dezinformacji. D

   @Rookie34: Użyłem oficjalnego skrótu na obecną odmianę koronawirusa.

  •  

   pokaż komentarz

   "milicja może postawić zarzuty z Art. 116 par 1 lub 1a kw"

   @onepropos: Może chcieć, a to już jest przekroczenie uprawnień i nieznajomość prawa przez milicjanta, który próbuje nas ukarać bezpodstawnie. Jest to tylko na szkodę policjanta, chociaż ma prawo do nie wykonania rozkazu, który nie jest zgodny z ustawami i konstytucją.

  •  

   pokaż komentarz

   @Gozd: "Sars Cov 1" nie występuje w zestawieniu chorób zakaźnych.
   Zanim zaczniesz dyskutować, przeczytaj to co napisałem i skup się na początku aż zrozumiesz: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   "milicja może postawić zarzuty z Art. 116 par 1 lub 1a kw"

  •  

   pokaż komentarz

   "Sars Cov 1" nie występuje w zestawieniu chorób zakaźnych.
   Zanim zaczniesz dyskutować, przeczytaj to co napisałem i skup się na początku aż zrozumiesz: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   "milicja może postawić zarzuty z Art. 116 par 1 lub 1a kw"


   @onepropos: Może sam przeczytaj aż zrozumiesz. Równie dobrze możesz napisać, że każdy mężczyzna zatrzymany może być przez patrol i milicjant może postawić zarzuty z Art. 197. § 1. gdyż każdy facet zawsze przy sobie nosi narzędzie do gwałtu.

   Nie logiczne jest to co próbujesz wmówić mi jak i innym co będą to czytali, a mianowicie możliwość karania niezgodną z prawem.

   To, że psiaki się powołują na ten artykuł, to jedna, a to czy mogą to drugie i o te drugie się rozchodzi, gdyż jeżeli dalej nie jest wpisany koronowirus sars cov na listę chorób zakaźnych to ten art nie odnosi sie do tej choroby, przez którą chcą nakładać kary za brak maseczek.

  •  

   pokaż komentarz

   @Rookie34: @Gozd: @onepropos: sars-cov-2 (covid) nie widnieje w zestawieniu chorób zakaźnych ale wymyślili takie rozporządzenie

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

   I tam mamy (wytnę niepotrzebną część par 2)

   Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje:
   § 1. Rozporządzenie określa:
   1) wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji;
   2) obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji;
   3) organ, któremu jest przekazywana informacja o skierowaniu do szpitala osób podlegających obowiązkowi hospitalizacji;
   4) obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowi hospitalizacji.
   § 2. Obowiązkowej hospitalizacji podlegają:
   1) osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie;
   2) osoby chore i podejrzane o zachorowanie na:
   a) błonicę,
   .
   .
   .
   o) zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi wywołującymi zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej, w szczególności:
   – bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS),
   – zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
   – zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS),
   p) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu.


   nie wiem na ile to można podciągnąć pod wykaz, pewnie nie ale punkt zaczepienia mają

  •  

   pokaż komentarz

   nie wiem na ile to można podciągnąć pod wykaz

   @poradnikspeleologiczny: znam to rozporządzenie ( ͡° ͜ʖ ͡°) jest z nim problem taki, że nie zostało wydane jako załącznik do ustawy "o chorobach zakaźnych"
   Poza tym było obrabiane przez liczne wyroki odnośnie co to jest "zakażenie". "Zakażenia" nie może milicjant oceniać "na oko" podczas kontroli ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   Nie logiczne jest to co próbujesz wmówić mi jak i innym co będą to czytali, a mianowicie możliwość karania niezgodną z prawem.

   @Gozd: po pierwsze niczego nie "usiłuję ci wmówić"
   po drugie przeczytaj kolejny raz co napisałem na początku:
   "milicja może postawić zarzuty z Art. 116 par 1 lub 1a kw"
   a następnie tytuł wykopaliska zamiast się spinać bez sensu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   Możecie powiedzieć policjantowi co myślicie o całej sprawie, nawet w dosadnych słowach

   @dendrofag: Trzeba tylko uważać, żeby nie doszło do znieważenia funkcjonariusza na służbie ¯\_(ツ)_/¯

  •  

   pokaż komentarz

   Trzeba tylko uważać, żeby nie doszło do znieważenia funkcjonariusza na służbie ¯_(ツ)_/¯

   @NoOne3: A jak go spotkam potem np. w pubie pijącego piwko po pracy to mogę podejść i go znieważyć?

 •  

  pokaż komentarz

  W powiązanych lepsze info, i przynajmniej kompletne, a nie teksty "jak potrzebujesz wzór pisma to skontaktuj się z naszą kancelarią". Walcie się, dajcie wzór pisma, a nie naganiacie sobie klientów wpisem na blogasku.

 •  

  pokaż komentarz

  Kilka rad ode mnie związane z początkiem interwencji:

  Żeby doszło do interwencji, upewnij się że Pan Policjant to nie jakiś przebieraniec. Przestępcy w przebraniach i udający policjantów zdarzają się i wolałbyś umieć ich rozpoznać. Ustawa mówi jak rozpoznać policjanta od przebierańca:

  - powinien mieć na sobie kompletny mundur (poprzez kompletny mundur rozumie się również czapkę na głowie) oraz imiennik w widocznym miejscu.
  - Jeżeli nie ma któregoś z tych elementów lub jest "in koguto" , wtedy pokazuje blachę i recytuje regułkę
  - Policjant musi się przedstawić, wymienić nazwę swojej jednostki i powód interwencji. Aby do niej doszło, policjant musi ujawniać, wykrywać lub zapobiegać przestępstwu bądź wykroczeniu, w innym przypadku jego interwencja jest bezprawna,
  - Powód interwencji dzielimy na prawny i faktyczny.
  Prawny jest stały i jest to art. 15 o policji i usłyszymy go zawsze. Faktyczny zaś musi dotyczyć przepisu, który naruszamy. Na nasze życzenie policjant zobligowany jest przytoczyć nam treść tego artykułu.

  Bez kompletnego munduru lub tej regułki na początku znajomości i bez regułki "na końcu" (że masz prawo złożyć zażalenie do lokalnego prokuratora - koniecznie zapytaj o adres), możesz mieć wątpliwości czy to nie przebieraniec, powinieneś wtedy zadzwonić do najbliższej jednostki policji z prośbą o przysłanie patrolu. Obcowanie z bandytą przebranym za policjanta zagraża Twojemu bezpieczeństwu. Jest mniejsze prawdopodobieństwo że masz do czynienia z nieprofesjonalnym policjantem, więc jak masz możliwość - oświadcz to i rozpocznij nagrywanie interwencji. Gdybyś chciał złożyć zażalenie na policjanta, najlepiej działa pismo rozesłane jednocześnie w 3 kopiach (z widoczną listą odbiorców w treści listu). List kierujesz do komendanta rodzimej placówki policjanta, do miejscowego prokuratora i do wojewódzkiego biura spraw wewnętrznych policji - niech wszyscy wiedzą jak sprawa wygląda i niech wiedzą kto wie.

  Gdy już upewnisz się że masz do czynienia z policjantem, okaż mu swoje dane. Jeżeli prosi o nie bez kompletnego munduru i okazania blachy i/lub bez recytacji, podziel się z nim swoją obserwacją że umiesz weryfikować przebierańców i się nie nabierzesz na takie numery, zastrzegając że inna droga wzbudza Twoje podejrzenia co do autentyczności spotkania. Masz obowiązek podania policjantowi swoich danych na wezwanie.

  Przygotuj się na denerwujące pytania retoryczne w stylu "Co pan tu robi?", "Czemu nie ma pan maseczki?" etc. Poradnik o kontakcie policjanta z obywatelem (Słupsk, 2011) karci takie zachowania, niestety policjanci nie przepadają za literaturą s-f i raczej nie znają tej pozycji.

  Rozmowę z policjantem prowadź kulturalnie i nie daj się sprowokować - poirytowany i nieprofesjonalny policjant bardzo lekkomyślnie szarżuje ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego, wolisz wrócić na kolacje do własnego domu. W celi zapewne będziesz się nudził i robił gobeliny z materaca (#pdk ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

  Policjant może wydawać Ci polecenia - stań tu, stań tam, wyciągnij ręce z kieszeni. Muszą być uzasadnione -" w tym miejscu są ludzie a pan podaje dane wrażliwe, proszę stańmy na uboczu". UWAGA! ŻADEN POLICJANT TAK NIE POWIE, dlatego również masz prawo go prosić o respektowanie przepisów RODO.
  "Obawiam się że może pan mieć w kiszeni broń, więc proszę je trzymać na wierchu", a nie "bo tak powiedziałem". Proś o uzasadnienie, argumentując że chcesz postępować zgodnie z prawem i tylko tak możesz odróżnić polecenie które ma umocowanie prawne niż polecenie policjanta bez podstaw prawnych.

  Policjant nie ma prawa podczas interwencji wydać Ci polecenia bezprawnego, np. kazać łapać złodzieja czy zrobić cokolwiek, bo "tak powiedział". Wśród policjantów również zdarzają się przestępcy i wolisz nie mieć z nimi do czynienia.

  Nie obrażaj pana policjanta, zachowuj się asertywnie.

  CD może N :)

 •  

  pokaż komentarz

  Przede wszystkim należy pamiętać że ta formacja działa, zwłaszcza wobec zwykłego Kowalskiego, w myśl zasady:

  źródło: Badge_of_Polish_Police.jpg