Religijno-magiczne rytuały

Religijno-magiczne rytuały

"Celem praktyk magicznych jest wpływanie na siły nadprzyrodzone. Wyznawcy religii podejmują pewne praktyki, ufając, że Bóg na nie zareaguje. Bywają one źródłem dochodów kapłanów, są symbolicznym aktem dominacji. Utrwalają religijną tożsamość, budowaną wokół symboli i rytuałów."