Stockton w Kalifornii.

Lewicowa utopia w praktyce.