Animacja 3D zabiegu kraniektomii

Ta animacja kraniektomii ma na celu edukację pacjenta, która pokazuje, jak przeprowadza się operację usunięcia części czaszki w celu zmniejszenia ciśnienia w tym obszarze, gdy mózg puchnie. Kraniektomię wykonuje się zwykle po urazowym uszkodzeniu mózgu.

Dodany przez:

avatar starnak dołączył
16 wykopali 6 zakopali <1 tys. wyświetleń