Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Nie będzie duńskiego dobrobytu bez duńskich podatków

Nie będzie duńskiego dobrobytu bez duńskich podatków

@BojWhucie krytykapolityczna.pl #polska #ekonomia #polityka #neuropa #lewica

W dobrym tonie jest więc przyznać, że sam model welfare state jest nawet w porządku, tylko że nad Wisłą nie wypali. I w ten magiczny sposób człowiek mający paleoliberalne poglądy nagle zaczyna uchodzić za nowoczesnego, zachowując przy tym swoje… paleoliberalne poglądy.