Przejmują tysiące mieszkań w Polsce. Fundusze zagraniczne kupują je hurtowo!

Przejmują tysiące mieszkań w Polsce. Fundusze zagraniczne kupują je hurtowo!

Jeszcze nigdy wcześniej spółki nie zawarły tylu kontraktów z nabywcami hurtowymi: fundusze z rynku PRS (długoterminowy najem instytucjonalny) kupiły 5,9 tys. lokali w 2021 (0,9 tys. w 2020), co stanowiło 17% ogólnej sprzedaży przez deweloperów z rynku kapitałowego (34,8 tys. wzrost r/r o 43%).