Naruszenie regulaminu - informacja nieprawdziwa, manipulacja