Policja wprowadza zakaz wnoszenia alkoholu na teren KGP

Policja wprowadza zakaz wnoszenia alkoholu na teren KGP

Gen. insp. Jarosław Szymczyk wydał nowe zarządzenie dotyczące ochrony obiektów Komendy Głównej Policji, w którym rozszerzono obowiązujące dotychczas regulacje dotyczące m.in. alkoholu.