Wojna za naszą wschodnią granicą toczy się również w sieci. Atak Rosji na Ukrainę wywołał lawinę artykułów, informacji i komentarzy. Nie wszystkie doniesienia są jednak prawdziwe, część z nich ma za zadanie wywołać chaos i niepewność. Nie pozwólmy na to.
Starajmy się wspólnie o wysoki poziom społecznej weryfikacji treści na naszym portalu. Sprawdzajmy i weryfikujmy informacje w rzetelnych oraz oficjalnych źródłach. Wszelkie próby rozpowszechniania informacji nieprawdziwych raportujmy moderacji.

Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Ciekawa wypowiedz Jabłona, zanim zaczął gwiazdorzyć

@kubekmonte streamable.com #polska #ukraina #polityka #wojna

Wypowiedz Jabłonowskiego sprzed kilku lat, na temat kryzysu imigracyjnego w Europie i potencjalnej wojny z Rosją. Mimo że trąca onucą, warte obejrzenia i analizy