Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Myśliwi polujący z drzewa mają niespodziewanego gościa...

A bear surprised a couple of hunters who were waiting at the top of a tree. In order not to scare the huge animal, the two men tried to move as little as possible, an action that probably saved their lives. One of them, while laughing under the nose, was able to record a video of the...

Dodany przez:

avatar BiMa dołączył
7 wykopali 8 zakopali <1 tys. wyświetleń